Mus rasite:

Ofisas Kaune,
Piliakalnio g. 22A


+370 610 02888

+370 686 54541

 
Mūsų įmonė teikia profesionalias paslaugas perkant
automobilius ir kitas transporto priemones JAV. Kaip pirkti?
COPART aukcioneKitas transportas
--

Registruotiems vartotojams

Iš JAV įvežtų naudotų automobilių techniniai reikalavimai:

Prieš įvežtų naudotų (jau buvusių kitos šalies registre) transporto priemonių iš ne ES šalių registraciją reikia atlikti individualaus tipo patvirtinimo procedūrą. Vadovaujantis Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169, M1, N1 klasių ir L kategorijos naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių individualus patvirtinimas atliekamas įvertinant transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukciją, skaičių, išdėstymą ir spalvinę gamą pagal Reglamento III priede arba šių taisyklių 14 priedo II skyriuje nurodytus techninius reikalavimus, transporto priemonės ratų ir ratų ašių išdėstymo (ratų suvedimo, ratų išvirtimo, rato posūkio ašies išilginio posvyrio) parametrų atitiktį gamintojo nustatytiems reikalavimams (tik M1 ir N1), transporto priemonės atitiktį kitiems Techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams, patvirtintiems Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290, ir įsitikinant, kad transporto priemonės identifikavimo lentelėje yra įrašyti visi duomenys, kurių reikia norint įregistruoti transporto priemonę. Transporto priemonės turi atitikti pirmosios registracijos metu galiojusius ekologinius reikalavimus pagal EB direktyvas, JT EEK taisykles ar Jungtinių Amerikos Valstijų transporto departamento federalinio motorinių transporto priemonių saugos standarto reikalavimus. Šių transporto priemonių artimosios ir tolimosios šviesos žibintai turi būti paženklinti sertifikavimo ženklais (pagal EB, SAE arba DOT). Transporto priemonės atitiktį ekologiniams standartams patvirtinantį dokumentą pateikia transporto priemonės savininkas, kuris atsako už pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą.

Reikalavimas atlikti transporto priemonės ratų ir ratų ašių išdėstymo (ratų suvedimo, ratų išvirtimo, rato posūkio ašies išilginio posvyrio) parametrų atitikties įvertinimą gamintojo nustatytiems reikalavimams netaikomas L kategorijos transporto priemonėms.

Atlikus individualų patvirtinimą transporto priemonei iš ne EB šalių, valdytojui išduodama techninės ekspertizės pažyma ir užpildomas įvertinimo lapas. Į įvertinimo lapą surašoma, ar sudedamosios dalys atitinka nustatytus reikalavimus, ir nurodomas jų ženklinimas.

Individualų tipo patvirtinimą naudotai transporto priemonei iš ne EB šalių atlieka techninės ekspertizės įmonės, kurių sąrašą galite rasti ČIA >

Vadovaujantis Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250, N2, N3, M2, M3 klasių transporto priemonėms, įvežtoms į Lietuvos Respubliką, individualaus tipo patvirtinimas atliekamas pagal V skyriaus nuostatas. N2 ir N3 klasių transporto priemonių tipams patvirtinti pateikiami išmetamųjų teršalų, skleidžiamo triukšmo, stabdžių, tachografo, šoninių ir galinių apsaugų nuo palindimo sertifikatai ar bandymo protokolai (be nurodyto identifikavimo numerio) bei greičio ribotuvų patikros pažymos. M2 ir M3 klasių transporto priemonių tipams patvirtinti papildomai pateikiami sėdynių tvirtinimo, saugos diržų tvirtinimo, saugos diržų ir autobusų sertifikatai ar bandymo protokolai. Inspekcijai sutikrinus pateiktus dokumentus, transporto priemonė nukreipiama į techninės ekspertizės įmonę įvertinti, ar jos bendroji konstrukcija atitinka pirmosios registracijos metu galiojusius Nacionalinio ir mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-260, ir reikalaujamus pateikti dokumentus. Kai techninės ekspertizės įmonės išvados teigiamos, Inspekcija suteikia individualų tipo patvirtinimą.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Technikos skyrių tel.: (8 5) 278 5627, (8 5) 278 5608, (8 5) 278 5635.

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

konteinerio paieška ir sekimas: